Сервис

isys-white

Обезбедување на квалитет

1
2
3

1. Во строга согласност со одредбите на системот за гаранција за квалитет на компанијата, според националните и локалните регулативи и барањата од договорните документи, појаснете ги одговорностите на компанијата.

2. Ќе направиме возвратна посета на квалитетот на ветените производи по испораката, ќе побараме мислења и ќе направиме добра работа на услуга со став на срце, за да се осигураме дека квалитетот на целокупните производи ќе достигне подобар стандард.

3. Во рамките на периодот на гаранција за квалитет, ќе повикаме техничка помош за да одговориме на проблемите со кои се соочува вашата компанија при употреба, за да ја обезбедиме вашата нормална работа.

Дополнителни услуги

Material testing

Тестирање на материјали

Technical support

Техничка поддршка

service

18 часа онлајн услуга

Product cleaning

Чистење на производот

Product assembly

Склопување на производот

Product packing

Пакување на производот